Personvern – Nettstedets retningslinjer

Vilkår, betingelser og personvern – retningslinjer for nettstedet ceramicsud.it Denne applikasjonen samler inn noen personlige data fra brukerne.

Datakontroller

- CERAMICA SUD CURLANTE SRL

- Viale Luigi Einaudi - FERRANTELLI INDUSTRIOMRÅDE

– 73026 MELENDUGNO / LE Lecce (Italia)

Eierens e-postadresse: info@ceramicasud.com

Nettsted: www.ceramicasud.it

Personvernreglene for tjenestene levert av Ceramica Sud Curlante Srl vist nedenfor vil være gyldige fra 25. mai 2018 som kreves av den nye generelle databeskyttelsesforordningen - GDPR.

Typer data samlet inn Blant personopplysningene som samles inn av denne applikasjonen, uavhengig eller gjennom tredjeparter, er det: e-post, informasjonskapsler, bruksdata, navn, etternavn, kjønn, fødselsdato, telefonnummer, MVA-nummer, firmanavn, land, provins, postnummer , by, skattekode og bruker-ID. Fullstendige detaljer om hver type data som samles inn, er gitt i de dedikerte delene av denne personvernerklæringen eller gjennom spesifikke informasjonstekster som vises før dataene samles inn. Personopplysninger kan gis fritt av brukeren eller, når det gjelder bruksdata, samles inn automatisk ved bruk av denne applikasjonen. Med mindre annet er spesifisert, er alle data som kreves av denne applikasjonen obligatoriske. Hvis brukeren nekter å kommunisere dem, kan det være umulig for denne applikasjonen å levere tjenesten. I tilfeller der denne applikasjonen angir noen data som valgfrie, står brukerne fritt til å avstå fra å kommunisere slike data, uten at dette har noen konsekvens for tilgjengeligheten av tjenesten eller driften av den. Brukere som er i tvil om hvilke data som er obligatoriske, oppfordres til å kontakte eieren. Enhver bruk av informasjonskapsler - eller andre sporingsverktøy - av denne applikasjonen eller av eierne av tredjepartstjenester brukt av denne applikasjonen, med mindre annet er spesifisert, har som formål å tilby tjenesten som brukeren ber om, i tillegg til ytterligere formål beskrevet i dette dokumentet og i retningslinjene for informasjonskapsler. Brukeren påtar seg ansvaret for personopplysningene til tredjeparter innhentet, publisert eller delt gjennom denne applikasjonen og garanterer at han har rett til å kommunisere eller spre dem, og frigjør eieren fra ethvert ansvar overfor tredjeparter. Metoder og sted for behandling av de innsamlede dataene. Metoder for behandling Datakontrolløren iverksetter passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse av personopplysninger. Behandlingen utføres ved hjelp av IT- og/eller telematikkverktøy, med organisatoriske metoder og med logikk strengt knyttet til de angitte formålene. I tillegg til databehandleren, i noen tilfeller, andre emner involvert i organiseringen av denne applikasjonen (administrative, kommersielle, markedsførings-, juridiske, systemadministratorer) eller eksterne emner (som tredjeparts tekniske tjenesteleverandører, postbud, vertsleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) også utnevnt, om nødvendig, som databehandlere av den behandlingsansvarlige. Den oppdaterte listen over ledere kan alltid forespørres fra datakontrolløren. Retslig grunnlag for behandlingen Behandlingsansvarlig behandler personopplysninger knyttet til brukeren i tilfelle ett av følgende forhold foreligger: brukeren har gitt samtykke til ett eller flere spesifikke formål; Merk: I noen jurisdiksjoner kan databehandleren være autorisert til å behandle personopplysninger uten brukerens samtykke eller et annet av de juridiske grunnlagene som er spesifisert nedenfor, så lenge brukeren ikke motsetter seg («opt-out») mot slik behandling. Dette gjelder imidlertid ikke dersom behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk lovgivning om beskyttelse av personopplysninger; behandlingen er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt med brukeren og/eller for gjennomføring av pre-kontraktuelle tiltak; behandlingen er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som den behandlingsansvarlige er underlagt; behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av offentlig interesse eller for utøvelse av offentlige fullmakter som den behandlingsansvarlige er investert i; behandlingen er nødvendig for å ivareta de berettigede interessene til den behandlingsansvarlige eller tredjeparter. Det er imidlertid alltid mulig å be den behandlingsansvarlige om å avklare det konkrete rettslige grunnlaget for hver behandling og spesielt spesifisere om behandlingen er basert på loven, fastsatt i en kontrakt eller nødvendig for å inngå en kontrakt. Sted Opplysningene behandles på den behandlingsansvarliges driftskontorer og på ethvert annet sted hvor partene som er involvert i behandlingen befinner seg. For mer informasjon, kontakt eieren. Brukerens personopplysninger kan overføres til et annet land enn det der brukeren befinner seg. For å få ytterligere informasjon om behandlingsstedet, kan brukeren henvise til avsnittet om detaljene om behandlingen av personopplysninger. Brukeren har rett til å innhente informasjon om det juridiske grunnlaget for overføring av data utenfor EU eller til en internasjonal organisasjon styrt av folkeretten eller som består av to eller flere land, for eksempel FN, samt om sikkerhet tiltak vedtatt av den dataansvarlige for å beskytte dataene. Hvis en av overføringene beskrevet ovenfor finner sted, kan brukeren henvise til de respektive seksjonene i dette dokumentet eller be om informasjon fra den dataansvarlige ved å kontakte ham i detaljene som er angitt i begynnelsen. Oppbevaringsperiode Data behandles og lagres i den tiden som kreves av formålene de ble samlet inn for. Derfor: Personopplysninger som samles inn for formål knyttet til gjennomføringen av en kontrakt mellom eieren og brukeren vil bli oppbevart inntil utførelsen av denne kontrakten er fullført. Personopplysninger som samles inn for formål som kan tilskrives den berettigede interessen til den behandlingsansvarlige, vil bli oppbevart til slik interesse er tilfredsstilt. Brukeren kan innhente ytterligere informasjon om den berettigede interessen som dataansvarlig forfølger i de relevante delene av dette dokumentet eller ved å kontakte datakontrolløren. Når behandlingen er basert på brukerens samtykke, kan eieren beholde personopplysningene lenger inntil samtykket trekkes tilbake. Videre kan den behandlingsansvarlige være forpliktet til å oppbevare personopplysninger i en lengre periode i samsvar med en juridisk forpliktelse eller etter ordre fra en myndighet. Ved slutten av oppbevaringsperioden vil personopplysningene bli slettet. Ved utløpet av denne fristen kan derfor ikke lenger rett til tilgang, kansellering, retting og retten til dataportabilitet utøves. Hensikten med behandlingen av dataene som samles inn Brukerens data samles inn for å tillate eieren å tilby sine tjenester, samt for følgende formål: kontakt med brukeren, statistikk, interaksjon med eksterne sosiale nettverk og plattformer, remarketing og atferdsmålretting, registrering og autentisering, Vise innhold fra eksterne plattformer, Adresseadministrasjon og sending av e-postmeldinger, Betalingsadministrasjon, Interaksjon med live chat-plattformer, Tag-administrasjon og Reklame.

Ceramica Sud Curlante Srl

Detaljer om behandlingen av personopplysninger Personopplysninger samles inn for følgende formål og ved bruk av følgende tjenester:

 • KONTAKT BRUKEREN

Kontaktskjema Personlige data: e-post, navn og telefonnummer, adresse, faktureringsdata gitt av brukeren Postliste eller nyhetsbrev Personlige data: e-post Live chat med Whats App Personlige data: e-post, navn og telefonnummer, adresse, datafaktureringsinformasjon gitt av brukeren

 • STYRING AV TAG

Google Tag Manager (Google LLC) Google Tag Manager er en tagadministrasjonstjeneste levert av Google LLC. Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata.

 • INTERAKSJON MED LIVE CHAT-PLATTFORMER

Whats App Web: Personlige data og bruksdata

Brukere som har oppgitt telefonnummeret sitt kan bli kontaktet på whatsapp for kommersielle eller reklameformål relatert til denne applikasjonen, samt for å tilfredsstille forespørsler om støtte. Personopplysninger samlet inn: postnummer, by, skattekode, etternavn, e-post, bruker-ID, profilbilde, faktureringsadresse, leveringsadresse, navn, husnummer, telefonnummer, passord og provins. Statistikk samlet inn direkte

 • REKLAME'

Denne typen tjenester gjør at Brukerens Data kan brukes til kommersiell kommunikasjonsformål i ulike reklameformer, for eksempel bannere, også i forhold til Brukerens interesser. Dette betyr ikke at alle personopplysninger brukes til dette formålet. Data og bruksbetingelser er angitt nedenfor. Noen av tjenestene som er oppført nedenfor kan bruke informasjonskapsler for å identifisere brukere eller bruke atferdsretargeting-teknikken, dvs. vise personlig tilpassede annonser basert på brukerens interesser og oppførsel, inkludert de som oppdages utenfor denne applikasjonen. For mer informasjon om dette, foreslår vi at du sjekker personvernreglene til de respektive tjenestene. I tillegg til muligheten for å velge bort som tilbys av tjenestene som er oppført nedenfor, kan brukeren velge ekskludering fra å motta informasjonskapsler knyttet til en tredjepartstjeneste.

 • VISNING AV INNHOLD FRA EKSTERNE PLATTFORMER

Denne typen tjenester lar deg se innhold som er vert på eksterne plattformer direkte fra sidene i denne applikasjonen og samhandle med dem. Hvis en tjeneste av denne typen er installert, er det mulig at, selv om brukerne ikke bruker tjenesten, kan den samle inn trafikkdata knyttet til sidene den er installert på. Instagram-widget (Instagram, Inc.) Instagram er en bildevisningstjeneste administrert av Instagram, Inc. som lar denne applikasjonen integrere slikt innhold på sidene sine. Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata. Behandlingssted: USA Widget Video YouTube (Google Inc.) YouTube er en tjeneste for videoinnhold som administreres av Google Inc. som lar denne applikasjonen integrere slikt innhold på sidene sine. Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata. Behandlingssted: USA Google Fonts (Google Inc.) Google Fonts er en skriftstilvisualiseringstjeneste administrert av Google Inc. som lar denne applikasjonen integrere slikt innhold på sidene sine. Personlige data som samles inn: Bruksdata og ulike typer data som spesifisert i personvernreglene for tjenesten. Behandlingssted: USA

 • BETALINGSSTYRING

betalingsadministrasjonstjenester lar denne applikasjonen behandle betalinger med kredittkort, bankoverføring eller andre instrumenter. Dataene som brukes til betaling erverves direkte av operatøren av den forespurte betalingstjenesten uten å bli behandlet på noen måte av denne applikasjonen. Noen av disse tjenestene kan også tillate planlagt sending av meldinger til brukeren, for eksempel e-poster som inneholder fakturaer eller betalingsvarsler. PayPal (PayPal) PayPal er en betalingstjeneste levert av PayPal Inc., som lar brukeren foreta online betalinger. Personlige data samlet inn: ulike typer data som spesifisert i personvernreglene for tjenesten. Personlige data samlet inn: ulike typer data som spesifisert i personvernreglene for tjenesten. Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvern

 • ADRESSEBEHANDLING OG SENDING AV E-POSTMELDINGER

Denne typen tjenester lar deg administrere en database med e-postkontakter, telefonkontakter eller kontakter av enhver annen type, som brukes til å kommunisere med brukeren. Disse tjenestene kan også tillate innsamling av data knyttet til dato og klokkeslett for visning av meldinger av brukeren, samt brukerens interaksjon med dem, for eksempel informasjon om klikk på lenkene som er satt inn i meldingene.

 • INTERAKSJON MED SOSIALE NETTVERK OG EKSTERNE PLATTFORMER

Facebook: Personopplysninger og bruksdata Brukere som har oppgitt telefonnummeret sitt og har og har bedt om informasjon eller sendt personopplysninger for å legge inn bestillinger, kan alltid kontaktes på Facebook for kommersielle eller salgsfremmende formål knyttet til denne applikasjonen, samt for å oppfylle støtte forespørsler. Personopplysninger samlet inn: postnummer, by, skattekode, etternavn, e-post, bruker-ID, profilbilde, faktureringsadresse, leveringsadresse, navn, husnummer, telefonnummer, passord og provins. Statistikk samlet inn direkte

 • REGISTRERING OG AUTENTISERING

Ved å registrere seg eller autentisere, lar brukeren applikasjonen identifisere ham og gi ham tilgang til dedikerte tjenester. Avhengig av hva som er angitt nedenfor, kan registrerings- og autentiseringstjenestene gis ved hjelp av tredjeparter. Hvis dette skjer, vil denne applikasjonen kunne få tilgang til noen data som er lagret av tredjepartstjenesten som brukes for registrering eller identifikasjon. Google OAuth (Google Inc.) Google OAuth er en registrerings- og autentiseringstjeneste levert av Google Inc. og koblet til Google-nettverket. Personlige data samlet inn: ulike typer data som spesifisert i personvernreglene for tjenesten. Behandlingssted: USA – Personvernpolicy Instagram-autentisering (Instagram, Inc.) Instagram-autentisering er en registrerings- og autentiseringstjeneste levert av Instagram, Inc. og koblet til det sosiale nettverket Instagram. Personlige data samlet inn: ulike typer data som spesifisert i personvernreglene for tjenesten. Behandlingssted: USA – Retningslinjer for personvern Facebook-autentisering (Facebook, Inc.) Facebook-autentisering er en registrerings- og autentiseringstjeneste levert av Facebook, Inc. og koblet til Facebooks sosiale nettverk. Personlige data samlet inn: ulike typer data som spesifisert i personvernreglene for tjenesten. Behandlingssted: USA – Personvernerklæring Direkte registrering (denne applikasjonen) Brukeren registrerer seg ved å fylle ut registreringsskjemaet og oppgi personopplysningene sine direkte til denne applikasjonen. Personlige data som samles inn: postnummer, by, skattekode, etternavn, e-post, bruker-ID, profilbilde, faktureringsadresse, leveringsadresse, navn, husnummer, telefonnummer, passord og provins. Statistikk samlet inn direkte Personopplysninger: Informasjonskapsler og bruksdata Personopplysningene til brukere som konsulterer dette nettstedet eller bruker tjenestene som gjøres tilgjengelige gjennom det, vil bli kommunisert:

• til personellet til Ceramica Sud Curlante Srl spesifikt autorisert for behandling i henhold til art. 29 i forskriften som en del av deres respektive plikter og i den grad det er nødvendig for å tillate utførelse av aktiviteter som er strengt knyttet til levering av de forespurte tjenestene;

• til Aruba SpA som ansvarlig for levering av vertstjenester for nettsidene www.ceramicasud.it www.ceramicasud.com

• til kurerer for å administrere levering av produkter;

• til subjekter, myndigheter eller organer som det er obligatorisk å formidle personopplysninger til i kraft av lovbestemmelser eller pålegg fra kompetente myndigheter;

Brukernes personopplysninger vil ikke bli overført til utlandet, til land eller internasjonale organisasjoner som ikke tilhører EU som ikke garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, anerkjent, i henhold til art. 45 i forordningen, basert på en tilstrekkelighetsbeslutning fra EU-kommisjonen. I tilfelle det er nødvendig for levering av tjenester, vil overføring av personopplysninger til land eller internasjonale organisasjoner utenfor EU utføres i samsvar med artiklene. 45-49 i forskriften.

 • SALG AV VARER OG TJENESTER PÅ NETT

Personopplysningene som samles inn brukes til levering av tjenester til brukeren eller til salg av produkter, inkludert betaling og eventuell levering. Personopplysningene som samles inn for å fullføre betalingen kan være de som er knyttet til kredittkortet, brukskontoen som brukes for overføringen eller andre betalingsinstrumenter som er oppgitt. Betalingsdataene som samles inn av denne applikasjonen avhenger av betalingssystemet som brukes.

 • PERSONVERN OG INFORMASJONSREGLER

Ceramicasud.it mener at personvernet til brukerne utgjør en grunnleggende ressurs for virksomheten. Personvernerklæringen vedtatt av ceramicasud.it, informasjonsaktiviteten som utføres angående databehandlingsaktivitetene til besøkende og kunder på nettstedet ceramicasud.it, utarbeidelsen av teknologiske tiltak rettet mot å unngå spredning av data, viser tydelig engasjementet og påliteligheten til vårt selskap angående behandling av personopplysninger.

Som forutsatt i lovvedtaket nr. 196. juni 30 nr. 2003 som erstattet lov nr. 675 av 31. desember 1996 informerer vi deg om følgende: Lovvedtaket nr. 196 av 30. juni 2003 "Code angående beskyttelse av personopplysninger", regulerer metodene for innsamling, behandling, lagring og mulig kommunikasjon og/eller spredning av personopplysninger, og spesifiserer rettighetene og pliktene til de interesserte parter. Behandlingen av personopplysninger av den behandlingsansvarlige er i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lovgivning.

Type brukere

I forhold til bruk av nettsiden kan brukere få tilgang til enkelte tjenester anonymt, mens for andre tjenester (f.eks. nyhetsbrev) er det nødvendig å registrere seg før bruk.

Datainnsamling

Dataene til private brukere samles inn av den behandlingsansvarlige utelukkende ved å fylle ut visse skjemaer (heretter kalt "skjemaer") som tilbys "online" på nettstedet. Skjemaene er av ulike typer avhengig av hvilken type tjeneste brukeren har tenkt å bruke. Behandlingsansvarlig samler inn selskapsdata både "online" på nettsiden, og gjennom direkte kontakt og fastsettelse av kontrakter. Formålet med behandlingen

Dataene som samles inn gjennom nettstedet, behandlet lovlig og i henhold til korrekthetsprinsipper, vil bli brukt, med brukerens samtykke, for å få tjenestene som tilbys på selve nettstedet. Databehandlingen kan være rettet mot å oppdage graden av besøkende og brukertilfredshet med kvaliteten på tjenestene som ytes. Dataene som samles inn kan brukes til å yte tjenester knyttet til å innhente kommersielle forslag og be om lån som tilbys av banker eller finansselskaper. Behandlingen av data kan være rettet mot oppfyllelse av formålene med informasjon og kommersiell markedsføring av produkter distribuert av selskapet og av tredjepartsselskaper, listen over disse er tilgjengelig på selskapets registrerte kontor. Sending av e-postmeldinger til alle adresser som finnes på nettstedet innebærer at selskapet anskaffer avsenderens adresse. Denne adressen, sammen med alle andre personopplysninger som samles inn, er nødvendig for å kunne svare på forespørsler som sendes og for å kunne tilby tjenestene som uttrykkelig etterspørres. Opplysningene behandles i elektronisk format, ved hjelp av automatiserte prosedyrer, og utføres direkte av organisasjonen til behandlingsansvarlig eller av subjekter utenfor denne organisasjonen, som ledere og/eller personer med ansvar for behandling, samt av tjenesteselskaper. , som ledere og/eller personer som er ansvarlige for behandlingen. Hensiktsmessige sikkerhetstiltak er tenkt for å unngå feil eller ulovlig bruk av data, tilgang fra uautoriserte parter og tap av data. Ingen data som samles inn gjennom nettstedet er gjenstand for offentliggjøring.

Arten av leveringen av data

Utlevering av data er valgfritt, men ethvert avslag fra den interesserte part vil gjøre det umulig for behandlingsansvarlig å følge opp forespørsler og utføre de forespurte tjenestene.

Metoder for behandling

Den behandlingsansvarlige behandler dataene i samsvar med regulatoriske forpliktelser, og sikrer full overholdelse av lov, kontrakter og forskrifter. Registrering og behandling av data skjer i datamaskinform, med logikk strengt knyttet til de nevnte formålene og i alle fall for å garantere sikkerheten og konfidensialiteten til dataene. Behandlingsansvarlig behandler personopplysninger og behandler dem både direkte og ved å bruke arbeidet til andre subjekter som vil fungere som ledere, internt eller eventuelt eksternt i forhold til Behandlingsansvarligs struktur, eller som agenter.

Datasikkerhet

Dataene som samles inn og behandles er beskyttet med fysiske og logiske metoder som for å minimere risikoen for uautorisert tilgang, spredning, tap og ødeleggelse av data, i henhold til lovdekret 196/2003 og vedlegget "Disiplinærteknisk".

Omfanget av kommunikasjon og formidling av data

Dataene oppgitt av brukeren kommuniseres og brukes utelukkende av den behandlingsansvarlige og av eventuelle selskaper som er utpekt som databehandlere. Der det er spesifisert, for enkelte tjenester, kommuniseres dataene til selskaper som samarbeider eller bruker tjenestene til behandlingsansvarlig, utelukkende med den hensikt å tilby tjenestene brukeren ber om. I disse tilfellene er selskapene autonome eiere, og eieren er ikke ansvarlig for databehandlingen fra deres side. Videre er datakontrolløren ikke ansvarlig for innholdet og overholdelse av personvernlovgivningen av nettsteder som ikke administreres av datakontrolleren som det refereres til.

Overføring av data til utlandet

Personopplysningene som samles inn gjennom nettstedet kan overføres utenfor det nasjonale territoriet, kun og eksklusivt for utførelse av tjenestene som forespørres gjennom nettstedet og i samsvar med de spesifikke bestemmelsene i koden.

Bruk av informasjonskapsler

Informasjonskapsler har som formål å fremskynde analysen av Internett-trafikk og gjøre det enklere for brukere å få tilgang til tjenestene som tilbys av nettstedet.

Varighet av behandlingen

Databehandlingen vil ikke vare lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen, det vil si lagring av søkekriterier, varsling, publisering av annonser og kontakt med byråer. Derfor vil behandlingen vare inntil den interesserte parten bestemmer seg for å slette dataene som er lagt inn, ved å kommunisere til den behandlingsansvarlige.

Diritti dell'interessato

Artikkel 7 i det nevnte dekret gir den interesserte part utøvelse av bestemte rettigheter. Spesielt har den interesserte part rett til å få bekreftelse på eksistensen eller ikke av personopplysninger, selv om de ennå ikke er registrert, og at slike data gjøres tilgjengelig i en forståelig form. Du kan også be om å få vite opprinnelsen til dataene, logikken, formålene og metodene som behandlingen er basert på, samt identifikasjonsdetaljene til den behandlingsansvarlige, lederen, representanten på statens territorium og emner / kategorier som de kan formidles til dataene eller som kan komme til kunnskap som en utpekt representant i staten, som ledere eller offiserer. Du kan få kansellering, transformasjon til anonym form eller blokkering av data behandlet i strid med loven, samt oppdatering, retting eller, hvis det er interesse, integrering av data; kan også få bekreftelse på at nevnte operasjoner er blitt gjort oppmerksom på hvilke data som er kommunisert; kan av legitime grunner motsette seg selve behandlingen.

Behandlingsmetoder

Behandlingsansvarlig behandler brukernes personopplysninger ved å vedta passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse av personopplysninger.

Behandlingen utføres ved hjelp av IT- og/eller telematikkverktøy, med organisatoriske metoder og med logikk strengt knyttet til de angitte formålene. I tillegg til databehandleren, kan i noen tilfeller kategorier av ansatte som er involvert i organiseringen av nettstedet (administrative, kommersielle, markedsføring, juridiske, systemadministratorer) eller eksterne emner (som leverandører av tredjeparts tekniske tjenester, postbud) ha tilgang til dataene, hostingleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) også utnevnt, om nødvendig, som databehandlere av behandlingsansvarlig. Den oppdaterte listen over ledere kan alltid forespørres fra datakontrolløren.

Sted:

Opplysningene behandles på den behandlingsansvarliges driftskontorer og på ethvert annet sted der partene som er involvert i behandlingen befinner seg. For mer informasjon, kontakt dataansvarlig på info@ceramicasud.com.

Tider:

Dataene behandles i den tiden som er nødvendig for å utføre tjenesten som er etterspurt av brukeren, eller angitt av formålene beskrevet i dette dokumentet, og brukeren kan alltid be om avbrudd av behandlingen eller kansellering av dataene.

Formål med behandling av innsamlede data

Brukerdataene samles inn for å tillate eieren å tilby sine tjenester, samt for følgende formål: Kontakte brukeren, tilgang til kontoer på tredjepartstjenester, statistikk, interaksjon med eksterne sosiale nettverk og plattformer, remarketing og atferdsmålretting , registrering og autentisering, Visning av innhold fra eksterne plattformer, Håndtering av adresser og sending av e-postmeldinger, Håndtering av betalinger og Interaksjon med live chat-plattformer.

Typen personopplysninger som brukes for hvert formål er angitt i de spesifikke delene av dette dokumentet.

Brukernes rettigheter Brukere kan utøve visse rettigheter med henvisning til dataene som behandles av den dataansvarlige. Spesielt har brukeren rett til å: trekke tilbake samtykket når som helst. Brukeren kan tilbakekalle samtykket til behandlingen av sine tidligere oppgitte personopplysninger. motarbeider behandlingen av deres data. Brukeren kan protestere mot behandlingen av deres data når den skjer på et annet juridisk grunnlag enn samtykke. Ytterligere detaljer om retten til å protestere er angitt i avsnittet nedenfor. få tilgang til dataene deres. Brukeren har rett til å innhente informasjon om dataene som behandles av behandlingsansvarlige, om visse aspekter av behandlingen og å motta en kopi av de behandlede dataene. verifisere og be om utbedring. Brukeren kan verifisere korrekte data og be om oppdatering eller korrigering. ? få begrensningen av behandlingen. Når visse betingelser er oppfylt, kan brukeren be om begrensning av behandlingen av sine data. I dette tilfellet vil den dataansvarlige ikke behandle dataene til andre formål enn bevaring av dem. få kansellering eller fjerning av deres personlige data. Når visse betingelser er oppfylt, kan brukeren be om kansellering av sine data av eieren.? motta dataene sine eller få dem overført til en annen eier. Brukeren har rett til å motta sine data i et strukturert format, vanlig brukt og lesbart av en automatisk enhet og, der det er teknisk mulig, å få overføringen uten hindringer til en annen eier. Denne bestemmelsen gjelder når opplysningene behandles med automatiserte verktøy og behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som brukeren er part i eller på kontraktsmessige tiltak knyttet til denne. foreslå en klage. Brukeren kan legge inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for personopplysninger eller handle i retten. Detaljer om retten til å protestere Når personopplysninger behandles i allmennhetens interesse, i utøvelse av offentlige fullmakter som er tillagt den behandlingsansvarlige eller for å forfølge en legitim interesse for den behandlingsansvarlige, har brukere rett til å protestere mot behandlingen av årsaker knyttet til med deres spesielle situasjon. Brukere blir minnet om at dersom dataene deres behandles for direkte markedsføringsformål, kan de protestere mot behandlingen uten å oppgi noen grunn. For å finne ut om databehandleren behandler data for direkte markedsføringsformål, kan brukere henvise til de respektive delene av dette dokumentet. Hvordan utøve rettighetene dine For å utøve rettighetene dine kan brukere sende en forespørsel til kontaktdetaljene til eieren som er angitt i dette dokumentet. Forespørsler sendes inn gratis og behandles av behandlingsansvarlig så snart som mulig, uansett innen en måned. Informasjonskapsler Denne applikasjonen bruker informasjonskapsler. For å finne ut mer og se den detaljerte informasjonen, kan brukeren se retningslinjene for informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om behandling av forsvar i retten Brukerens personopplysninger kan brukes av eieren i retten eller i de forberedende stadiene for eventuell etablering for forsvar mot misbruk i bruken av denne applikasjonen eller relaterte tjenester av brukeren. Brukeren erklærer å være klar over at eieren kan være forpliktet til å utlevere dataene etter ordre fra offentlige myndigheter. Spesifikk informasjon På forespørsel fra brukeren, i tillegg til informasjonen i denne personvernerklæringen, kan denne applikasjonen gi brukeren tilleggsinformasjon og kontekstuell informasjon om spesifikke tjenester, eller innsamling og behandling av personopplysninger. Informasjon som ikke finnes i denne policyen Ytterligere informasjon i forhold til behandling av personopplysninger kan til enhver tid bes om fra behandlingsansvarlig ved å bruke kontaktdetaljene. Svare på "Ikke spor"-forespørsler Denne applikasjonen støtter ikke "Ikke spor"-forespørsler. For å finne ut om noen tredjeparts tjenester som støttes, blir brukeren invitert til å konsultere de respektive personvernpolicyene. Endringer i denne personvernerklæringen Datakontrolløren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst ved å informere brukere på denne siden og, hvis mulig, på denne applikasjonen, samt, hvis det er teknisk og juridisk mulig, ved å sende en melding til Brukere gjennom en av kontaktdetaljene som eies av eieren. Se derfor regelmessig på denne siden, med henvisning til datoen for den siste endringen som er angitt nederst.

Innehaver av behandling

Den interesserte part kan også kontakte den behandlingsansvarlige når som helst og rette forespørsler til følgende adresse: info@ceramicasud.com

for:

- kjenne til den oppdaterte listen over ansvarlige

- ha full klarhet i operasjonene som er beskrevet for deg

- utøve rettighetene nevnt i art. 7 Lovvedtak nr. 196/2003

Sist endret 07

Varen er lagt i handlekurven.
0 elementer - 0,00
Vi er online på WhatsApp!
Vi er online på WhatsApp!
Ha det! Bruk denne boksen til å sende oss en melding via WhatsApp ...
Hjem
0
Carrello
Søk