KONTRAKTSVILKÅR OG BETINGELSER

SALGSBETINGELSER CERAMICA SUD,

South Ceramics – Engros, vi selger også til enkeltpersoner med en minimumsbestilling satt i handlekurven.

Disse salgsbetingelsene regulerer kjøp, elektronisk eller per telefon, av produktene som presenteres på nettstedet www.ceramicasud.com

1. Kontrakten fastsatt mellom ceramicsud.com og kunden må anses inngått med aksept av bestillingen av ceramicsud.com. Denne aksepten anses som stilltiende, med mindre annet er kommunisert til kunden.

Ved å legge inn en bestilling på de ulike måtene som er oppgitt, erklærer Kunden å ha lest all informasjon gitt under kjøpsprosedyren og å akseptere de generelle betingelsene, betalingsbetingelsene, Personvern og retningslinjer transkribert.

2. Kundens rett til erstatning for skader eller skadeserstatning er utelukket, så vel som ethvert kontraktsmessig eller utenomkontraktlig ansvar for direkte eller indirekte skader på personer og/eller ting, forårsaket av manglende aksept, selv delvis, av en rekkefølge.

Hvordan kjøpe

3. Kunden kan kjøpe produktene som finnes i den elektroniske katalogen til www.ceramicasud.com ved bestilling, som beskrevet i de relevante informasjonsarkene.

Det er forstått at bildet som følger med beskrivelsen av et produkt kanskje ikke er helt representativt for dets egenskaper, men kan avvike litt selv om det er gjengitt i fotografiske studioer, tonen varierer i henhold til typen lys som brukes i studioet "varmt lys / kaldt lys / avstand mellom produktet og omgivende belysning og typen kamera som brukes.

4. Korrekt mottak av bestillingen bekreftes av ceramicasud.com ved hjelp av et e-postsvar, sendt til e-postadressen som er kommunisert av Kunden. Denne bekreftelsesmeldingen vil inneholde dato og klokkeslett for utførelse av bestillingen og et 'kundeordrenummer', som skal brukes i enhver videre kommunikasjon med ceramicasud.com og brukes i formålet med bankoverføringen.

5. I tilfelle av manglende aksept av bestillingen, garanterer ceramicasud.com rettidig kommunikasjon til Kunden.

6. Kunden kan kansellere bestillingen ved å umiddelbart gi beskjed til adressen info@ceramicasud.com og deretter kontakte våre operatører på nummeret: 0832 834946

7. Leveringstidene som er angitt på siden er kvantifisert i virkedager. For de mindre øyene eller de vanskeligstilte stedene er det et tillegg. Alternativt er varene alltid tilgjengelig gratis på lageret. 

8. For å dra nytte av KASKO-forsikringen INKLUDERT I PRISEN, må eventuelle synlige skader meldes innen maks 24t "virkedager fra mottak av varene” til følgende adresse info@ceramicasud.com, eller ved rekommandert post til adressen: Ceramica Sud Viale Einaudi snc 73026 Melendugno Lecce. Rapportering av eventuelle skader/mangler er kun gyldig før installasjon av materialene av arbeiderne.

9. Ved levering av varene til gateplan er det kundens ansvar å kontrollere at emballasjen er intakt, ikke skadet, våt eller på annen måte endret, inkludert forseglingsmaterialene (kvalitetssjekk). Eventuelle skader som rapporteres etter 24 timer etter mottak på virkedager vil dra nytte av standard forsikring ved varsel til avsender innen og ikke senere enn 7 dager (mottak av varene med en forsiktig forbehold som skal skrives i budets DDT: Eks: "boks med hull på siden", "boks åpen og uten personlig tape", "skadet boks" osv.)

10. For garantiformål er det viktig å ta vare på en kopi av kvitteringen/salgsfakturaen sammen med garantibeviset eller originalemballasjen til varen. Kunden er pålagt å sende varen for assistanse med leveringskostnader for hans regning, garantihjelpen er gratis, kostnadene ved å returnere det overhalte materialet til kunden bæres av selgeren Ceramica Sud Curlante.

Pris og fraktkostnader

11. Prisene på produktene som er publisert på hjemmesiden eller i de ulike delene av nettstedet er inkludert mva og inkluderer ikke eventuelle skatter, avgifter og avgifter som gjelder i destinasjonslandet for produktene, der dette er forskjellig fra Italia, som vil bli belastet kunden. Ceramica Sud Curlante forbeholder seg retten til å endre prisene på produktene som er oppført på nettstedet når som helst, men eventuelle endringer i produktprisene vil ikke være effektive for kunder som allerede har videresendt en bestilling.

12. Som en del av videresendingsprosessen for ordre kan forskjellige betalingsmåter foreslås av Ceramica Sud Curlante, etter sistnevntes eget skjønn, som for eksempel betaling med kredittkort (Visa, MasterCard , Maestro), betaling gjennom PayPals sikre system, og betaling med bankoverføring med kreditt innen 5 dager etter bestilling.

Ceramica Sud Curlante vil ikke være ansvarlig for mislykket eller forsinket levering på grunn av force majeure, som for eksempel streik, bestemmelser fra det offentlige, rasjonering eller mangel på energi eller råvarer, transportvansker, branner, flom, kraftige snøfall, flom og skade på industrimaskineri som ikke er avhengig av Ceramica Sud.

Ceramica Sud Curlante vil umiddelbart varsle Kunden om forekomsten av en påviselig årsak til force majeure.

13. Levering forstås å være på gatenivå på to kjørebaner i det nasjonale territoriet eller i utlandet, *øyer og vanskeligstilte steder med hensyn til transport ekskludert*. 

Angrerett

Det følger av kundens rettigheter og ved lov innen 14 dager etter levering. Du vil fritt kunne bestemme om du vil returnere deler av kjøpet eller alle produktene: vi refunderer prisen på de returnerte produktene (fraktkostnader vil bli refundert mens returkostnadene dekkes av kunden) innen 14 dager fra vi ble oppmerksom på ditt ønske om å utøve denne retten.

Hvordan utøve angreretten?

For å utøve angreretten er det tilstrekkelig å informere oss om din beslutning om å trekke seg fra denne kontrakten ved hjelp av en eksplisitt erklæring (for eksempel et brev sendt med AR-post).

Sendingsadresse:

Sud Ceramica Curlante Srl – 

Keramikksenter i Sør-Italia

 – Viale Einaudi snc 73026 Melendugno / (industriområde)

Tilbakebetalingen vil skje med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet; i alle tilfeller vil du ikke pådra deg noen gebyrer som følge av slik refusjon. Tilbakebetalingen kan suspenderes frem til mottak av varene eller inntil forbrukeren har bevist at han har returnerte varene intakte og i samsvar med et nytt salg.

Varer med tilpassede dimensjoner er ekskludert fra angreretten.

Varen er lagt i handlekurven.
0 elementer - 0,00
Vi er online på WhatsApp!
Vi er online på WhatsApp!
Ha det! Bruk denne boksen til å sende oss en melding via WhatsApp ...
Hjem
0
Carrello
Søk